Integritetspolicy

Integritetspolicy (GDPR)

Safe Control Materialteknik AB arbetar aktivt med att skydda våra kunders och andra kontakters personuppgifter.

Den nya lagen, Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018 stärker företagets riktlinjer avseende personlig integritet.

Safe Control vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) och vi tycker att det är viktigt att du tar del av dem. Nedan kan du läsa om dina rättigheter samt hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter som kund och/eller leverantör till oss.

1. Allmänt
Safe Control respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter och vi är öppna med vilka data vi samlar in, varför och hur den sparas. Safe Control är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

2. Personuppgifter
Genom att överlämna dina personuppgifter till Safe Control samtycker du till att Safe Control lagrar och på andra sätt behandlar dina personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Inga uppgifter delges tredje part för kommersiellt bruk eller i annat syfte utan samtycke.

Behandling
Personuppgifter behandlas manuellt (vid registrering) och digitalt (e-post, ekonomisystemet, rapportskrivning, rapporten skickas digitalt som PDF-dokument).

Om personuppgifter anges i beställning, e-postmeddelanden eller anteckningar avseende tredje person, där uppgifterna skall uppges i en rapport är det uppdragsgivarens ansvar att erhålla ett samtycke från tredje person. Samtycket tar Safe Control ej del av.

Register och lagringsperiod
Safe Control håller ett register över kunder och leverantörer och lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och därefter i 7 (sju) år enligt bokföringslagen. Safe Control registrerar även uppgifter om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala media - dessa uppgifter sparas endast under behandlingstiden, dock längst i 7 (sju) år om kontakten innebär en affärstransaktion (bokföringslagen).

E-post
E-postmeddelanden sparas endast under behandlingstiden för att sedan raderas. I de fall ett e-postmeddelande är kopplat till ett aktuellt eller kommande uppdrag sparas det i projektmappen på våra säkra servrar och raderas direkt därefter från e-postklienten.

Nyhetsbrev och kundenkäter
Innehållet i våra nyhetsbrev är endast kunskap och mervärde kring vår verksamhet, våra utbildningar samt verksamhetsnära nyheter. Vi sparar endast era mailadresser och dessa sparas säkert hos vår leverantör som tillhandahåller utskickstjänsten.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis en underleverantör som utför en provning eller analys. Den uppgift vi då lämnar ut är ert för- och efternamn för dokumentation i rapport.

Privatpersoner
I registret finns följande information sparade när man anlitar oss via vår webbshop, www.safecontrol.nu: Namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Företagskunder
Safe Control inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. I registret finns följande information sparade när man anlitar oss: Företagsadress, organisationsnummer, faktureringsuppgifter (postadress, e-postadress) samt leveransadress. Personuppgifter sparas till kontakt- och/eller referensperson i form av namn, mobilnummer och e-postadress.

Information om ekonomiska förhållanden för företag fås fortlöpande från en tredje part. Betalningsvillkoren justeras löpande utefter den informationen vi erhåller.

Leverantörer
I registret finns följande information sparade i vårt leverantörsregister: Företagsnamn, adress, organisationsnummer, bankkonto.

3. Begäran om registerutdrag
Du har rätt att på skriftlig begäran få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas.

Du har även rätt att begära borttagning av era personuppgifter. Notera att detta inte alltid är möjligt då bokföringslagen gäller (sju år).

Begäran om registerutdrag och/eller borttagande skall vara egenhändigt undertecknad och skickas per post till:

Att: Personuppgiftsansvarig
Safe Control Materialteknik AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg

Uppdaterat
2018-05-25 | 2018-11-12

Kontaktperson

 

Personuppgiftsansvarig
Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Personuppgiftshanterare
Veronica M. Orvheden
Telefon: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se