Seminariet äger rum i Vitória, Brasilien 28-29 februari 2024. Inriktningen på seminariet är underhåll av sodapannor, tillverkning och montering av pannor, material, haverier och reparationsprocedurer. Programmet innehåller föreläsningar av företrädare för Alleima, Andritz, Boiler Scan, Valmet och av Safe Control Boiler Service.

Anmälan bör göras senast 20 oktober 2023.

Program och information om hur du anmäler dig

För mer information, kontakta Paul Praszkier, paul.praszkier@boilerservice.se, ansvarig Safe Control Boiler Service

Safe Control Boiler Service, systerföretag till Safe Control Materialteknik, är specialiserat på att undersöka och förebygga skador i sodapannor/sodahus inom sulfatmassaindustrin. ”Tillsammans kan Safe Control Materialteknik och Boiler Service erbjuda en unik kompetens, i och med att det kompletta laboratoriet kan undersöka materialprover från både det metallografiska och panntekniska perspektivet samtidigt”, säger Paul Praszkier.

 

Share This