För infart till Tillgängligheten

Om du kommer från Gropegårdsgatan eller Inlandsgatan leds trafiken om via Bravida Arena och Ramberget till Herkulesgatan som man då kör västerut.

Om du har problem, ring oss på 031-65 64 70!

Share This