Vi säkerställer mekaniska skruvförband och fästelement

Mechanical screws and fastenersLasternas karaktär och fästelementets materialegenskaper kan tillsammans med konstruktionen och omgivande miljö ge upphov till olika skador. För att kunna välja ett fästelement med mekaniska egenskaper, som ger tillräcklig säkerhetsmarginal, behöver du känna till vilka kriterier som kan påverka den potentiella skademekanismen.

I vårt provningslaboratorium säkerställer vi att egenskaperna hos mekaniska skruvförband och fästelement motsvarar tillämpliga standarder samt kundspecifika krav. Vi utför:

  • Mekanisk provning avseende på sträckgräns, brottgräns, förlängning samt hårdhet och slagseghet.
  • Dimensionskontroll
  • Bestämning av gänggeometri
  • Mikroskopisk undersökning för bedömning av strukturella egenskaper
  • Kontroll av ytbehandling
  • Analys av kemisk sammansättning

Mekanisk provning
Vår avdelning Mekanisk provning undersöker materialets hållfasthet, slagseghet och hårdhet. Hårdhetsprovning kan även utföras på tvärsnitt i nära anslutning till gänglorna.

Kemiska analyser och korrosionsprovningar
Med vår optiska emissionsspektrometer (OES) karakteriseras metaller och de ingående legeringsämnena identifieras. Resultatet kan ligga till grund för att fastställa materialets kvalitet, härdbarhet, ytbehandling och bestämma dess korrosionsbeständighet. För skruvförband med hög hållfasthet, exempelvis 12.9-kvalitet, kan väteanalys utföras för att kontrollera om det föreligger risk för väteförsprödning.

Metallografiska undersökningar och skadeundersökningar
Med hjälp av makroskopisk undersökning kontrolleras defekter eller formavvikelser hos skruv och bult. Det är vanligt att man även utför hårdhetsprovning på det uttagna snittet för att kontrollera skruvens/bultens hårdhet. På specifika materialkvaliteter är det också krav på att utföra mikroskopisk undersökning. Vid de fallen undersöks yta och centrum i gängbottnar med avseende på dess struktur för att bland annat kontrollera om materialet eventuellt är avkolat eller härdat. Vi utför även skadeundersökningar på fästelement för att hitta orsaken till brott och haverier.

Med skruvförband avses ett förband där olika delar, exempelvis två plåtar eller plankor, hålls samman med hjälp av fästelementen skruv och mutter. För att inte skada godset används bricka eller flänsmutter så att kraften vid åtdragning fördelas över en större yta.


Utbildningsprogram 2022

Vårt utbildningsprogram är uppdaterat med nya datum och även ämnen – som den efterfrågade Asbestsanering.

26 april | Asbest – Särskild/allmän (heldag)
27 april | Asbest – Arbetsledning (heldag)
27 april | Asbest – Grund (halvdag)

12 maj | Asbest – Byggkonsulter (heldag)
13 maj | Asbest – Grund (halvdag)
17 maj | Asbestsanering (4 dagar)

2 juni | Mekaniska skruvförband/fästelement (heldag)

6 september | Granskning av WPS (heldag)
7 september | Materiallära (heldag)
8 september | Tolkning av materialcertifikat (heldag)


Vi välkomnar Filip och Zahraa!

Filip Hallén och Zahraa Alshwan stärker våra avdelningar Miljöteknik och Kemi.

Filip Hallén och Zahraa Alshwan
Filip har studerat Kemisk Analysteknik vid Linköpings universitet och har därefter arbetat som laboratorieingenjör inom kemikalieindustrin.

Zahraa kommer närmast från en tjänst som laboratorieingenjör vid Borås Energi och Miljö. Zahraa är utbildad kemiingenjör inom Tillämpad bioteknik.

Share This