Ytjämnhetsmätning

Med vår portabla ytjämnhetsmätare kan vi enkelt mäta ojämnheter, exempelvis på maskindelar. Avläsaren, som är fäst till detektorenheten, spårar de små oregelbundenheter på arbetsstyckenas yta, beräknar och visar resultatet i displayen. Safe Control utför...