Med vår portabla ytjämnhetsmätare kan vi enkelt mäta ojämnheter, exempelvis på maskindelar.

Avläsaren, som är fäst till detektorenheten, spårar de små oregelbundenheter på arbetsstyckenas yta, beräknar och visar resultatet i displayen.

Safe Control utför ytjämnhetsanalyser som överensstämmer med ett flertal internationella standarder.

 

Ytjämnhetsmätare, Surftest SJ-210

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig: Metallografi

Tel: 031-65 64 94

ackreditering swedac

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Share This