Frukostseminarium: Utsläpp av avloppsvatten

Det var drygt ett trettiotal personer som hörsammade vår inbjudan till frukostseminarium den 4 april. Miljöinspektör Anna Schultz från Miljöförvaltningen i Göteborg redogjorde för de nyligen uppdaterade riktlinjerna gällande utsläpp av avloppsvatten. Engagemanget från...