Nyhetsbrev

Kontroll av svets, svetsförband och svetsprocedurer För att säkerställa att svetsarbeten genomförs i enlighet med specificerade krav och vald tillverkningsstandard används både förstörande och icke-förstörande provning. Det är av yttersta vikt med svets- och...

Ytjämnhetsmätning

Med vår portabla ytjämnhetsmätare kan vi enkelt mäta ojämnheter, exempelvis på maskindelar. Avläsaren, som är fäst till detektorenheten, spårar de små oregelbundenheter på arbetsstyckenas yta, beräknar och visar resultatet i displayen. Safe Control utför...