Nyhetsbrev Miljöteknik april 2024

Undersökningar av förorenade markområden Safe Control undersöker och analyserar prov från mark och jordmassor med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen. Som en följd av industriell verksamhet har mark, jord, byggnader och vatten förorenats under årens lopp. Enligt...

Nyhetsbrev

Kontroll av svets, svetsförband och svetsprocedurer För att säkerställa att svetsarbeten genomförs i enlighet med specificerade krav och vald tillverkningsstandard används både förstörande och icke-förstörande provning. Det är av yttersta vikt med svets- och...

Beställ miljöanalyser i vår webbshop

Vi hjälper dig med analys med avseende på förekomst av asbest, PCB, PAH, mögel, med mera. Snabbt och bekvämt beställer du din önskade analys från din dator, skickar iväg dina prov enligt våra instruktioner och får ett svar enligt önskemål. Om det är bråttom kan du...