Från papper till “grön faktura”

Som ett led i vårt miljöarbete kommer vi från den 1 april 2020 att sluta skicka fakturor och rapporter på papper till våra kunder. Merparten av våra kunder väljer redan idag att få all dokumentation elektroniskt, vilket gör hanteringen lättare för båda parter. Färre...