Det finns platser kvar till våra asbestdagar i början av september – läs mer om utbildningarna och säkra din plats redan idag!

Asbest för arbetsledning | 2 september
En heldagsutbildning om asbestens förekomst och hälsorisker, med fördjupning för arbetsledningen på eftermiddagen. Mer information »

Asbest, grund | 3 september
Du/ni har möjlighet att välja mellan att gå på förmiddagen eller eftermiddagen. Mer information »

Kursledare
Jonas Mogvall från AddSafe Sverige AB, som är godkända av BYN. Jonas har en djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Anmälan behöver mailas till oss senast fredagen den 27 augusti.

Share This