Kreosot – Impregneringsmedel

1 250 kr6 888 kr

En laboratorierapport i PDF-format skickas till den e-postadress ni uppger vid beställningen.

Information
Förutom analys avseende PAH ingår metallerna koppar (Cu), krom (Cr) samt arsenik (As).

Kreosot förekommer i äldre byggnader, trallvirke, trästolpar (ex. telefonstolpar) och järnvägsslipers.

Lägg till kostnad för Provberedning (krossning/malning) vid analys av hårda material (ej jord).

Artikelnr: pah20-kreosot-f Kategorier: , ,

Beskrivning

Kreosot består av många olika ämnen. Bekämpningsmedel med kreosot skyddar trä från exempelvis termiter och röta. Ämnet är cancerframkallande med giftiga och persistenta egenskaper. Det kan ge hudbesvär hos människor och är giftigt för jord- och vattenlevande organismer.

Trävirke i äldre byggnader som är kreosotimpregnerade kan utsöndra lukter. En luftanalys bör göras och om det visar på förhöjda ämnen från kreosot bör man förbättra ventilationen, eller om möjligt, byta ut virket.

Ytterligare information

Välj analys:

4 arbetsdagar, Provberedning