Asbest- och PCB-analys

2 338 kr6 563 kr

För analys av både asbest och PCB ber vi dig att lämna in två prover av mjukfogen/fogmassan för att få en total analys.
En laboratorierapport i PDF-format skickas till den e-postadress ni uppger vid beställningen.

Artikelnr: asb-pcb-analys-f Kategorier: , ,

Asbest

Asbest är ett samlingsnamn för en grupp mineraler som är hälsofarliga och kan ge upphov till olika sjukdomar, bland annat cancer. På grund av sina hälsofarliga effekter förvaras det på deponier för att minska risken för framtida spridning.

Användningsområdena för asbest har varit många på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper och har använts i cirka 3.000 produkter. Asbest är totalförbjudet att använda i Sverige sedan 1982 och klassas som farligt avfall.

PCB och klorparaffiner

PCB har använts som mjukgörare i fogmassor och plast. Det är hälsofarligt och klassas även som farligt avfall och är ett förbjudet material. All användning totalförbjöds år 1978 i Sverige.

Klorparaffiner är klorerade kolväten som är miljö- och hälsofarliga. En PCB-analys visar om det förekommer klorparaffiner i provet.

Vill du veta mer?
Asbest
PCB och klorparaffiner

Ytterligare information

Välj analys:

24 timmar, 2 arbetsdagar, 4 arbetsdagar, 10 arbetsdagar