Personalpolicy

Våra anställda och deras kunskaper är bolagens och koncernens värdefullaste tillgång.

Vår övergripande personalpolicy är att:

 • Rekrytera, behålla och utveckla den personal som behövs för att bolagets och koncernens (gruppens) såväl kortsiktiga som långsiktiga affärsmål ska kunna uppnås.
 • Verka för ett ömsesidigt förtroende och förståelse mellan ledningen och de anställda.
 • De anställda ska trivas och känna sig motiverade att arbeta.
 • Arbetsmiljön ska vara trygg och säker.
 • Alla anställda ska få den utbildning som bedöms nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i nuvarande och eventuella framtida befattningar.
 • De anställdas personliga utveckling ska stimuleras så långt det är förenligt med bolagets/koncernens verksamhet och individens förutsättningar.
 • Alla anställda ska vara välinformerade om bolagets och koncernens utveckling, såväl affärsmässigt som ekonomiskt.
 • Ha en individuell och differentierad lönesättning där lönen bestäms efter prestation, ansvar och arbetets svårighetsgrad.
 • Företagets förmåner skall skapa en motiverad personal som gör ett gott arbete och därmed gynna affärsnyttan.
 • Verka för jämställdhet och motverka all slags diskriminering på våra arbetsplatser, exempelvis vid rekrytering, lönesättning och utbildning.

Kontaktpersoner

Lars Andersson
VD
Telefon: 031-65 64 86

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

 

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

  Share This