Miljöpolicy

Safe Control Materialteknik arbetar efter följande miljöpolicy.

  • Skall värna om den inre och yttre miljön samt sina anställdas hälsa
  • Arbeta för en ständig förbättring och förebyggande av förorening
  • Följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som bolaget berörs av
  • Fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål
  • Visa öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter, allmänhet och övriga intressenter
  • Informera och utbilda sin personal

Miljöarbetet skall vara en integrerad och naturlig del av verksamheten.

 

Safe Control Materialteknik har ett miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001.
Vi strävar efter att till relevanta delar följa och underhålla detsamma enligt i standarden ställda krav.

Systemet innefattar:

  • Miljöhandbok
  • Kvalitetshandbok
  • Fastställda rutiner och instruktioner 

Kontaktpersoner

Lars Andersson
VD
Telefon: 031-65 64 86

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Telefon: 031-65 64 94

fornamn.efternamn@safecontrol.se

Swedac Ackrediteringsmärke 5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

Share This