Miljöanalyser för privatpersoner

Vi välkomnar och uppmanar privatpersoner att låta utföra miljöanalyser avseende förekomst av asbest, PCB, PAH, mögel och radon. Vi är även behjälpliga med analys av dricksvatten från enskild brunn.

I vår webbshop kan du i lugn och ro välja den analys du önskar få utförd och vilken svarstid som passar dig. Vi använder oss Paysons kortbetalning vilket är en säker betallösning. 

 

Vattenanalys
Om du vill göra en vattenanalys ber vi dig att kontakta oss för att erhålla provtagningskärl och provtagningsinstruktioner. Ring vår växel på 031-65 64 70.

Miljöinventering
Det kan finnas olika miljö- och hälsofarliga ämnen i våra byggnader, därför rekommenderar vi att en miljöinventering och provtagning görs före en rivning eller renovering.

En kunnig miljöinventerare vet var man hittar de typiska farliga materialen och kan göra en representativ provtagning för analys. Farliga ämnen innefattar bland annat asbest, PCB, PAH, kreosot och tungmetaller. 

Asbestfibrer i mikroskop

Asbestfibrer

Asbest är en mycket hälsofarlig fiber som förekommer i omkring 3.000 produkter. Safe Controls asbestanalys av fasta material är ackrediterad av Swedac.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig: Miljöteknik
Telefon: 031-65 64 93

Catarina Wernlund
Ansvarig: Kemi
Telefon: 031-65 64 93

fornamn.efternamn@safecontrol.se 

swedac-ackreditering-5622

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. 

All provning sker mot europeiska och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

 

    Share This