Inspektion av panntuber.

Det finns flera anledningar att analysera beläggningar på metalliska material, det kan röra sig om vatten- eller ångsidiga beläggningar på in- och utsida tuber eller kärl. Den kemiska analysen kan ge oss svar på hur effektiv anläggningen är i drift och kan vara ett mått på hur kvalitets- eller miljösäker en process är.

Bild: Paul Praszkier, från Safe Control Boiler Service AB, utför en inspektion av panntuber.

”Inom många industrier, bland annat inom Papper & Massa samt Energi, är det mycket viktigt att regelbundet inspektera och analysera beläggningarna på panntuberna, för att planera inför driftstopp samt för att förhindra oönskade driftstopp och haverier,” säger Catarina Wernlund, ansvarig för avdelningen Kemi på Safe Control Materialteknik AB.

En beläggning kan variera mycket i tjocklek och utseende och bestå av exempelvis partiklar, flagor och fibrer. Ett uppdrag kan vara att undersöka hur en beläggning/missfärgning/damm eller, som vi kan säga i dagligt tal, ”smuts” har uppkommit och varifrån det har sitt ursprung. Vi kan analysera beläggningar på många olika detaljer och material, så som förpackningar, kretskort och filter.

Kemisk analys i svepelektronmikroskop

Vi utför analyser på önskade och oönskade beläggningar med översiktsanalyser där de ingående kemiska ämnena blir kartlagda. Vi utför även våtkemiska analyser, där beläggningen löses upp i exempelvis syra, och varje ämne för sig blir noggrant analyserat.

Vid analys av beläggningar ur, exempelvis, korrosionssynpunkt, är ett svepelektronmikroskop (SEM) ett viktigt hjälpmedel. Ingående grundämnen kan kvalitativt analyseras och med så kallad mapping kan fördelningen av specifika grundämnen dokumenteras. Vårt SEM är utrustat med energidispersiv röntgenspektrometer (EDS/EDX), som ger möjlighet att kemiskt analysera sammansättningen, såväl kvalitativt som kvantitativt, på ytan av de område som undersöks, så kallad spot check.

I laboratoriet har vi även möjlighet att utföra olika förbränningar, viktbestämningar och andra fysikaliska analyser av beläggningar. Ett exempel är askhalt och DWD (Deposit Weight Density). Sodasmältor och askor analyseras våtkemiskt enligt angiven standard.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med analys av beläggningar?
Kontakta Catarina Wernlund på telefon 031-65 64 93. 

Safe Control Materialteknik AB
En verksamhet med lång historik

Götaverken laboratorium

Med anledning av företagets tjugoårsjubileum i år blickar vi lite tillbaka i historien.

Vår verksamhet går tillbaka till Götaverkens materiallaboratorium på 1910-talet. År 1991 såldes laboratoriet till FFV Materialteknik.

Efter några konstellationer bildades Safe Control Materialteknik år 2001 med nuvarande ägare.

Lite kuriosa
År 1970 delades Götaverken upp i tre resultatenheter. En av dem, Ångteknik, tillverkade ång-, bark- och sodapannor till cellulosaindustrin, där Paul Praszkier arbetade. År 1991 såldes verksamheten till norska Kvaerner.

2002 startade Paul Safe Control Boiler Service vars inriktning är inspektion av sodapannor med tillhörande analyser av beläggningar.

Visste du att Götaverken en gång i tiden var världens största varv?
Varvets och Safe Controls historia finns att läsa här på vår hemsida »

Efterfrågat seminarium i digitalt format

Den 27 maj var det äntligen dags för ett nytt frukostseminarium om asbest, något som har varit mycket efterfrågat. Denna gång som ett webbinarium.

Webbinarium om asbest

Vår föreläsare, Jonas Mogvall, inledde med en historisk överblick. Redan på romartiden var man medveten om asbestens goda egenskaper och troligtvis även om att det var hälsofarligt, många slavar dog efter att ha brutit asbest.

Även om vår kunskap idag är mycket större om hälsoriskerna beräknar man att drygt 100 personer (vissa källor nämner 1 000 personer) avlider varje år, som en följd av asbestexponering.

Vi planerar för ytterligare frukostseminarier i höst och beroende på myndigheternas rekommendationer blir de fysiska eller digitala.

Asbestanalys och var asbest kan förekomma »

Dags att boka in höstens asbestutbildningar

Våra asbestutbildningar kommer tillbaka i september och du kan anmäla dig redan nu. Utbildningarna genomförs enligt myndigheternas rekommendationer och vi hoppas kunna ha dem med fysiskt deltagande i vår utbildningslokal.

  • Asbest för arbetsledning (heldag)
    2 september 2021
  • Asbest, grund (halvdag)
    3 september 2021

Vårt fullständiga utbildningsprogram »

Safe Control 20 år

Varmt välkommen att fira 20 år med Safe Control!

Vi vill redan nu berätta att vi planerar för en tillställning i höst. Håll utkik efter vår inbjudan som kommer via e-post i augusti.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöanalyser på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.

Share This