Vi är inne i en expansiv fas och behöver förstärka vår avdelning Miljöteknik med ytterligare en analytisk kemist. Du kommer att driva och utföra egna projekt inom laboratoriet och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera byggmaterial med avseende på förekomst av asbest.

Läs mer om tjänsten och om hur du ansöker

Share This