Safe Control Materialteknik är ackrediterat enligt SS-EN ISO 17025 sedan 2001. Nu är vi godkända för flexibel ackreditering, vilket innebär att laboratoriet har rätt att, mellan Swedacs ordinarie tillsynsbesök, uppgradera, lägga till och ändra omfattningen på vår ackreditering utan att i förhand meddela Swedac.

Safe Control kan därmed erbjuda sina kunder ackrediterade tjänster där man kan använda de standarder som krävs inom ramen för mätprincipen under förutsättning att man följer sin, av Swedac godkända, rutin för validering, verifiering, kompetenskrav, etc. Swedac bedömer vid nästa tillsynstillfälle de ändringar av metoder som gjorts inom ramen för flexibilitet.

För mer information, kontakta Johan Ageryd, kvalitetschef, på telefon 031-65 64 94.

Share This