Världsvattendagen återkommer varje år den 22 mars för att uppmärksamma varför rent vatten är så viktigt.

Safe Control värnar om miljön och vatten är livsavgörande för allt levande på vår blå planet. Varje år sponsrar vi WaterToBillions i deras arbete att leverera rent dricksvatten till katastrofområden runt om i världen samt Naturskyddsföreningens viktiga arbete där de värnar om vår fantastiska natur.

Share This