Safe Control har utökat sin ackreditering hos SWEDAC till att även innefatta standarden ASTM G48, metod A och C.

ASTM G48 är standardtestmetoder för grop- och sprickkorrosionsbeständighet av rostfria stål och relaterade legeringar med användning av järnkloridlösning.

Share This