Nu är vårt utbildningsprogram kompletterat med utbildningsdatum för 2023. Vi erbjuder ett flertal utbildningar inom Miljöteknik och Materialteknik. Utbildningarna leds av experter med mångårig erfarenhet av sitt ämne. Inom Miljöteknik har vi ett flertal utbildningar för olika yrkesgrupper inom asbest och inom Materialteknik fyra olika specialutbildningar inom metalliska material.

Utbildningsprogram 2022-2023

Share This