Vi har uppdaterat vår Integritetspolicy (GDRP) med följande information avseende tredje person:

Om personuppgifter anges i beställning, e-postmeddelanden eller anteckningar avseende tredje person, där uppgifterna skall uppges i en rapport är det uppdragsgivarens ansvar att erhålla ett samtycke från nämnda tredje person. Samtycket tar Safe Control ej del av.

Integritetspolicy (GDPR)

Share This