Laboratoriet är ackrediterat av Swedac enligt ISO-EN 17025 sedan mars 2001.
I maj 2016 blev vi godkända för flexibel ackreditering.

Idag har vi uppdaterat vår ackrediteringsomfattning med följande:

 • Bockprovning
  SS-EN ISO 7438
 • Ferrithaltsmätning
  ASTM E562-19e1
 • Korrosionsprovning
  ASTM 923, metod C
  ASTM G66
  ASTM G67

Se hela omfattningen här »

Share This