Den 31 maj har vi en utbildning om hur ett metalliskt material certifieras enligt en gällande standard.

Under dagen går vi genom materialcertifieringens olika delmoment från masugn till färdig certifierad materialprodukt eller materialkomponent. Kursen har utvecklats av Safe Control Materialteknik i samarbete med industriforskare på Högskolan Väst i Trollhättan och COWI AB:s Industridivision.

Kursen vänder sig till inköpare, kvalitetsansvariga, konstruktörer och andra som arbetar med metalliska material i tillverkning, bearbetning eller svetsning.

Kursen innehåller följande moment:

  • Introduktion
  • Ståltillverkning
  • Valsning, smide och provning
  • Krav enligt standard
  • Certifikat, intyg och certifiering

Föreläsare
Teknologie doktor Per Lindström har en mångårig praktisk erfarenhet av material, svetsning, konstruktion och tillverkning av tryckbärande utrustning. Per är idag chefsspecialist inom material och svetsning på COWI:s avdelning för Avancerad Beräkning & Svetsning.

Share This