Idag beslutade regeringen att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Bidraget kan sökas från den 1 juli 2018.

– I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Dessutom orsakar radon omkring 500 cancerfall varje år, så det handlar om väldigt många människors hälsa, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Vill du göra en radonmätning i din bostad?
Kontakta oss på 031-65 64 70 och beställ radonpuckar.

Läs pressmeddelandet på Regeringen.se

Share This