På Jubileumsdagen den 16 september hade vi en quiz i samband med rundvandringarna och här presenterar vi frågorna och svaren finns längre ner på sidan. Hur många kan du svaret på?

swedac-ackreditering-5622

Fråga 1

Vilket år grundades Safe Control Materialteknik AB?

 1. År 1991
 2. År 2000
 3. År 2001
 4. År 2011
swedac-ackreditering-5622

Fråga 2

Slagsegheten hos ett stål är ett mått på hur segt (duktilt) ett material är.

Påverkas slagsegheten av vilken temperatur materialet har?

 1. Ja, slagsegheten ökar när temperaturen är lägre.
 2. Ja, slagsegheten minskar när det blir kallare.
 3. Nej, inte förrän det är kallare än -196°C.
 4. Nej, det spelar ingen roll vilken temperatur det är.
swedac-ackreditering-5622

Fråga 3

Vad menas med ”RT” i samband med mekanisk provning?

 1. Det är så uppmätt brottgräns förkortas.
 2. Finns inget sådant begrepp.
 3. Rumstemperatur.
 4. Rolling Tensile test.
swedac-ackreditering-5622

Fråga 4

Rostfritt stål har svårare att rosta. Vad är det som gör att stålet står emot rostangrepp bättre?

 1. Hög halt krom och låg halt kol.
 2. Hög halt kol och låg halt krom.
 3. Hög halt kisel och aluminium.
 4. Den kemiska sammansättningen spelar ingen roll.
swedac-ackreditering-5622

Fråga 5

Vilket år totalförbjöds användningen av asbesthaltigt material i Sverige?

 1. År 1968
 2. År 1982
 3. År 2005
 4. Det är fortfarande tillåtet i vissa fall.
swedac-ackreditering-5622

Fråga 6

På bilden ser vi ett fiberknippe med asbest. Hur många asbestsorter finns det?

 1. 1 sort.
 2. 4 sorter.
 3. 6 sorter.
 4. 15 sorter.
swedac-ackreditering-5622

Fråga 7

Hur ofta bör man analysera sitt dricksvatten i en enskild borrad brunn?

 1. Aldrig, vi har så bra vatten i Sverige.
 2. Det räcker att analysera en gång när brunnen är ny.
 3. Var tionde år.
 4. Var tredje år.
swedac-ackreditering-5622

Fråga 8

På bilden visas ett tvärsnitt av ett stål som korroderat (rostat). Vilken typ av korrosion är det?

 1. Spänningskorrosion
 2. Allmän korrosion
 3. Gropfrätningskorrosion
 4. Spaltkorrosion
swedac-ackreditering-5622

Fråga 9

På bilden visas ett tvärsnitt av en svets. Vilket påstående stämmer?

 1. Det är en stumsvets med slagger.
 2. Det är en stumsvets med bindfel.
 3. Det är en kälfog med hål i.
 4. Det är en X-fog med hål i.
swedac-ackreditering-5622

Fråga 10

På bilden visas mikrostruktur av ett duplext stål som består av två faser. Hur stor andel utgörs av ferrit (den rödfärgade fasen)?

 1. Det finns ingen ferrit i strukturen.
 2. 25 %
 3. 50 %
 4. 73 %
swedac-ackreditering-5622

Utslagsfrågan

Hur många år, månader eller dagar har nuvarande ägarna till Safe Control Materialteknik sammanlagt jobbat i verksamheten?

På bilden:
Lars Andersson, Catarina Wernlund och Harald Fredriksson.

Quiz – Facit

Fråga 1

Vilket år grundades Safe Control Materialteknik AB?

Svarsalternativ 1 | År 2001

Fråga 2

Slagsegheten hos ett stål är ett mått på hur segt (duktilt) ett material är.
Påverkas slagsegheten av vilken temperatur materialhet har?

Svarsalternativ 2 | Ja, slagsegheten minskar när det blir kallare.

Fråga 3

Vad menas med ”RT” i samband med mekanisk provning?

Svarsalternativ 3 | Rumstemperatur

Fråga 4

Rostfritt stål har svårare att rosta. Vad är det som gör att stålet står emot rostangrepp bättre?

Svarsalternativ 1 | Hög halt krom och låg halt kol.

Fråga 5

Vilket år totalförbjöds användningen av asbesthaltigt material i Sverige?

Svarsalternativ 2 | År 1982.

Fråga 6

På bilden ser vi ett fiberknippe med asbest. Hur många olika asbestsorter finns det?

Svarsalternativ 3 | 6 sorter

Fråga 7

Hur ofta bör man analysera sitt dricksvatten i en enskild borrad brunn?

Svarsalternativ 4 | Var tredje år.

Fråga 8

På bilden visas ett tvärsnitt av ett stål som korroderat (rostat). Vilken typ av korrosion är det?

Svarsalternativ 1 | Spänningskorrosion

Fråga 9

På bilden visas ett tvärsnitt av en svets. Vilket påstående stämmer?

Svarsalternativ 1 | Det är en stumsvets med slagger.

Fråga 10

På bilden visas mikrostruktur av ett duplext stål som består av två faser.
Hur stor andel utgörs av ferrit (den rödfärgade fasen)?

Svarsalternativ 3 | 50 %

Utslagsfrågan

Hur många år, månader eller dagar har nuvarande ägarna till Safe Control Materialteknik sammanlagt jobbat i verksamheten?

Rätt svar

 • 87 år
 • 1 060 månader
 • 32 328 dagar
Share This