Safe Control Boiler Service, systerföretag till Safe Control Materialteknik, är specialiserat på att undersöka och förebygga skador i sodapannor/sodahus som finns inom sulfatmassaindustrin.

Sodapannor används för att förbränna indunstad svartlut och ingår i massabrukens kemikaliecykel för återvinning av förbrukade kokkemikalier.

I vårt senaste nyhetsbrev kan du läsa mer om Boiler Service och våra utbildningar som hålls under hösten.

Share This