Behöver ni hjälp med att kontrollera rätvinklighet, profildjupet och hårdheten på kapade ytor?

Vi kontrollerar om era kapade ytor uppfyller kraven som ställs enligt SS-EN ISO 1090-2 och SS-EN ISO 9013, när det gäller kapning (termisk skärning).

Kontakta Lars Andersson för mer information på 031-65 64 86.

Share This