Den 2 november 2015 ersätts de gamla kvartsreglerna med en ny föreskrift: Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2). De nya föreskrifterna har ett tydligt fokus på riskbedömning och förebyggande åtgärder.

Exponering för kvartshaltigt damm är mycket vanligt i arbetslivet. Stendamm som kan uppstå vid hantering av berg-, sten- och sandmaterial innehåller oftast kvarts. Inandning av dammpartiklar av kvarts kan orsaka silikos, så kallad stendammslunga.

Kontakta gärna vår ansvarig för miljöanalyser, Catarina Wernlund, om ni har frågor på 031-65 64 93.

Share This