Andreas Alm

För att erbjuda våra kunder ännu bättre service och så korta leveranstider som möjligt har vi investerat i en större ugn för värmebehandling av armeringsjärn, och utrustning för mätning av kamgeometri.

Ugnen, som har en kapacitet på 300°C, kan åldra detaljer upp till en meter långa, samt har plats för flera prover samtidigt. Efter värmebehandling kan provet appliceras i den optiska mätutrustningen som automatiskt mäter armeringsstålets kamgeometri.

– Investeringarna innebär att vi ökar kvaliteten ytterligare på våra provningar. Vi kan ta fler uppdrag och erbjuda snabbare leveranstider, säger Andreas Alm, ansvarig för vår mekaniska verkstad.

Optisk mätutrustning för armeringsjärn

Optisk utrustning för mätning av kamgeometri på armeringsjärn.

Testobjektet fångas optiskt från olika vinklar av två till tre högupplösta CMOS-kameror (svarta och vita), som visas i ett fönster på datorskärmen. För mätningen måste proverna ha en längd på mellan 200 mm och 500 mm.

swedac-ackreditering-5622

Ackrediterad provning av armering hos Safe Control.

Provningen utförs i syfte att säkerställa kvaliteten av fixeringssvetsad armering, armeringsstänger och armeringsbalkar.

Safe Control Materialteknik har lång erfarenhet av provningar av armeringar, vilka utförs enligt befintliga nationella och internationella standarder. Våra provningsmetoder innefattar dragprovning, bockprovning, dimensionskontroll samt avskjuvningsprovning. Vid förfrågan utför vi även analys av kemisk sammansättning.

Vi hanterar för närvarande provning av armering med dimensioner upp till 32 mm. Vi ombesörjer även provning av armeringsstänger med större dimensioner via av oss godkänd underleverantör.

Provningsresultaten utvärderas enligt följande standarder (ett urval): SS-EN ISO 15630-1, SS-EN ISO 15630-2, SS-EN ISO 17660-1, SS-EN ISO 17660-2, SS 212540, SS-EN 10080.

Kontaktperson

Andreas Alm
Tel: 031-65 64 96

fornamn.efternamn@safecontrol.se

ackreditering swedac

Ackreditering

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat sedan 2001 och innehar flexibel ackreditering sedan 2016. All provning sker mot nationella och internationella standarder.

Se vår ackrediteringsomfattning »

År 2021

Staden Göteborg fyller 400 år 
och Safe Control firar 20 år!

Safe Control 20 år

År 2021 har Safe Control Materialteknik AB funnits i 20 år som ett oberoende och ackrediterat laboratorium. Vi har sedan starten 2001 satsat på en ständig utveckling av vårt tjänsteutbud, vår kompetens och personal vilket har resulterat i en kontinuerlig tillväxt.

Vi vill nu fira med er kunder, leverantörer och andra i vårt nätverk. Exakt hur vet vi inte ännu, med tanke på rådande omständigheter, men vi tänker inte som staden Göteborg skjuta upp vårt firande! Vår förhoppning är att vi får möjlighet att träffas digitalt och kanske även fysiskt under trevliga former.

Om du inte prenumererar på våra nyhetsbrev ännu, registrera dig idag, för löpande information under vårt jubileumsår!

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöanalyser på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.

Share This