Den nya utrustningen för slagseghetsprovning innebär att vi nu, förutom provning enligt SS-EN ISO 148-1, även kan utföra provningar enligt standarden ASTM E23.

Slagseghetsprovning innebär att man mäter ett materials förmåga att stå emot stötbelastning.

Share This