Safe Control är ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO 17025 sedan 2001. Nu har laboratoriet utökat sin ackreditering på avdelningen Kemi för att utföra analys av kemisk sammansättning av stål.

Share This