Med 30 års erfarenhet i ryggen har vi nu ackrediterat oss för att utföra kvalitativa asbestanalyser i fasta material.

Asbest är hälsofarliga mineraler och kan förekomma i mer än 3 000 olika byggprodukter

Share This