Efterfrågan på möjlighet att analysera förekomst av asbest i luft har ökat och vi har nu fler luftpumpar för uthyrning.

För provtagning krävs en luftpump som är kalibrerad för provtagningen. Vi erbjuder ett komplett kit för uthyrning under en eller flera dagar. Pumpen beställs och hämtas hos oss då instruktioner fås om hur pumpen ska hanteras.

Filteranalys
Vi erbjuder två typer av analys gällande luftfilter som provtagits avseende asbestförekomst.

  • Kvalitativt
    Vi analyserar filtret i vårt svepelektronmikroskop och ni erhåller ett svar om asbest förekommer (ja/nej).
  • Kvantitativt
    En av våra godkända underleverantörer genomför en fiberräkning.

Har du frågor? Kontakta Catarina Wernlund på telefon 031-65 64 93.

Share This