Har du koll på din svetsade armering?

Boverket har utfärdat tydliga regler och krav vad gäller tillverkning av svetsade produkter till byggnationer. För att säkerställa att armeringen har avsedda materialegenskaper och att armeringsarbetet är utfört på rätt sätt krävs kontroller. Det är ytterst byggherren som ansvarar för att kontrollen genomförs.

Vi har bjudit in revisionsledare Jonne Nilsson för att bringa klarhet i vad som gäller vid tillverkning och certifiering av svetsar och svetsprocedurer. Under seminariet kommer Jonne att redogöra för de regler och standarder som finns, samt hur man går till väga för att det ska bli rätt från början.

Seminariet avslutas med en rundvandring i laboratoriet.

Tid
Fredagen den 8 april 2016, klockan 08.00 till ca 10.00
Innan seminariet startar är du välkommen på frukost mellan 07.30-08.00 i vår foajé.

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat. Anmäl dig via anmalan@safecontrol.se.

Share This