Välkommen till vårt nästa frukostseminarium som handlar om kravet på CE-märkning för bärande komponenter och byggsatser med inriktning på svets.

När produkterna säljs måste de ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta. Tillverkaren måste vara certifierade mot standarden för att kunna märka och deklarera sina produkter.

Datum: 18 oktober 2013
Anmälan: anmalan@safecontrol.se

Share This