Under sommaren hade vi nöjet att välkomna Eva Lundqvist till vårt Miljöteknik-team. Eva är biomedicinsk analytiker (BMA) med specialkompetens inom asbestanalyser och har tidigare varit anställd vid Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, laboratoriet för Klinisk kemi.

 

Share This