Enligt en granskning som Arbetsmiljöverket har gjort hos ca 750 företag brister tre av fyra i säkerhet när det gäller hantering av kvarts- och stendamm i arbetsmiljön.

Den 2 november 2015 kom det nya föreskrifter och under perioden november 2015 till oktober 2016 gjordes granskningen. Den vanligaste bristen visade sig vara riskbedömningar och åtgärdsplaner, något som ska vara dokumenterade och riskbedömningen måste utföras innan arbetet startar.

Kvartsdamm förekommer på arbetsplatser där exempelvis sten sågas eller krossas. Dammet från kvarts, även kallat respirabelt damm, innehåller ytterst små partiklar som, vid inandning, fastnar i lungorna där det kapslas in i ärrvävnad. Med tiden är risken stor att man får följdsjukdomar i form av silikos (stendammslunga), lungcancer och KOL.

Läs Arbetsmiljöverkets pressmeddelande

Hyr en luftpump avsedd för kvartsdammsanalys hos oss och trygga er arbetsmiljö!

Share This