Fordonstvättar av en viss omfattning är anmälningspliktig till kommunen enligt Miljöbalken

FordonstvättGenom att bedriva egenkontroll ska verksamhetsutövare kunna uppfylla de krav som följer av miljöbalken och myndigheternas beslut. En del av egenkontrollen kan vara återkommande provtagningar av utgående avloppsvatten från tvättanläggningen.

Vi på Safe Control har certifierad personal som på plats kan ta erforderliga vattenprov för analys.

Kontakta Catarina Wernlund för mer information på 031-65 64 93.

Share This