Det finns möjlighet att boka upp en tid för att använda vårt svepelektronmikroskop tillsammans med en av våra operatörer.

Vårt SEM är kraftfullt och kan förstora upp till 300 000 gånger. Mikroskopet är även utrustat med energidispersiv röntgenspektrometer (EDS/EDX).

Man kan bland annat göra undersökningar och analyser av bland annat:

  • Asbest (damm-, luft- och vattenprov)
  • Beläggningar
  • Brottytor
  • Faser i mikrostruktur
  • Färg (exempelvis bly och koppar)
  • Korrosionsprodukter
  • Materialidentifikation (metallpartiklar, pulver, etc.)
  • Miljöprover
  • Sprickor

Skicka oss ett mail med information om vad ni önskar analysera samt aktuellt datum till info@safecontrol.se.

  • Svepelektronmikroskop (SEM/EDS)
Share This