Den bästa perioden att mäta radon är mellan 1 oktober och 30 april, den så kallade eldningssäsongen. De småhusägare som har över 200 Bq/m3 i inomhusluften kan söka radonbidrag för att sanera.

Möjlighet finns att göra både korttids- och långtidsmätning
– Korttidsmätning innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat.
– Långtidsmätning varar under 2-3 månader för att få fram ett årsmedelvärde.

För att kunna ansöka om bidrag skall en undersökning av radonhalten i inomhusluften göras. Saneringsbidraget är 50 procent av kostnaden, max 25.000 kronor. Ansökan göras genom en e-tjänst hos Länsstyrelsen eller boverket.se.

Mer om radonmätning

Share This