I samarbete med Arbetsmiljöverket hade vi ett frukostseminarium om asbest.

Ursprungligen var tanken bara ett seminariumtillfälle i april, men på grund av det stora intresset blev det ett extra i maj månad. På seminariet fick deltagarna bland annat information om hälsoriskerna med asbest, var det kan finnas och om de lagar och regler som finns kring asbesthantering. Tack för deltagandet!

Share This