Vi vill lyfta en artikel om asbest i arbetsmiljön från tidningen Arbetet.

Redan år 2015 blev det mer allmänt känt att asbest kan förekomma i gamla fönster. Vi på Safe Control noterade att vi fick både fler samtal och ett ökat antal prover för analys (i form av kitt och fogar) i samband med byte eller renovering av fönster.

Varning för asbest i fönster | Arbetet.se

Share This