Sponsor

BRIS

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Utöver stödverksamheten för barn och unga ger Bris även stöd och råd till vuxna om frågor som berör barn.

Bris är en av dem som startade CHI, Child Helpline International, som tar emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga per år i 142 länder.

Naturskyddsföreningen

Ditt hus drivs på el från solceller. Det finns fisk i haven. Du kan ta en promenad i en lummig skog. Du kan ta din elbil till jobbet. Eller bara äta en banan som är fri från farliga bekämningsmedel.

Så lyder Naturskyddsföreningens vision inför år 2040. För oss är det en självklarhet att stödja Naturskyddsföreningens arbete.

Vi är med och kämpar för en friskare värld!