Svepelektronmikroskop SEM/EDS

SEM är en kraftfull teknik för avbildning av material med mycket hög upplösning ner till nanometernivå. SEM ger ett stort skärpedjup vilket gör det möjligt att studera ytor med kraftig topografi, såsom brottytor. Avbildning i SEM möjliggör förstoringar upp till 300 000x.

Vårt SEM är även utrustat med en EDX-detektor, som möjliggör kemisk analys och karakterisering av material och partiklar ner till 1µm.

Safe Control: Svepelektronmikroskop SEM/EDS

Den större skillnaden mellan ett SEM och ett optiskt mikroskop är att ett SEM använder sig av elektroner istället för ljus. Med vårt instrument kan analyser utföras i både hög- och lågvakuum. Om undersökning utförs i högvakuum måste provet vara elektriskt ledande. I det fall provet inte är ledande kan det beläggas med ett ledande skikt med guld alternativt kol. I lågvakuum kan i stort sett alla prov undersökas och analyseras.

Vårt SEM är även utrustat med energidispersiv röntgenspektrometer (EDS/EDX). Det ger oss möjlighet att kemiskt analysera sammansättningen både kvalitativt och kvantitativt på ytan av det område vi undersöker, så kallad spot check. Exempel på användningsområden kan vara analys av en partikel, beläggning, korrosionsprodukt eller asbestfibrer.

Med hjälp av linjeanalys kan vi påvisa variationer av den kemiska sammansättningen över en vald linje vilket fördelaktigt kan användas för att analysera ytskikt. Vi kan även utföra en kartläggning, så kallad mapping, över de ingående grundämnena och visar dess fördelning samt koncentration. Resultaten för ovanstående analyser kan redovisas som spektrum, i tabellform, grafiskt samt i bildformat.

Boka tid vid vårt svepelektronmikroskop

Det finns möjlighet att boka upp en tid för att använda vårt svepelektronmikroskop tillsammans med en av våra operatörer.

Skicka oss ett mail med information om vad ni önskar analysera, eventuell provberedning samt aktuellt datum. Ni når oss på info@safecontrol.se.

Tjänsteutbud

Vi utför undersökning och analys av:

Utrustning

JEOL-6510A/JSM-6510LA

Kontaktpersoner

Lars Andersson
Telefon: 031-65 64 86
lars.andersson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se