Kommande utbildningar

Safe Control erbjuder utbildningar inom verksamhetsnära områden, det vill säga inom miljö och provning av metalliska material. Utbildningens syfte är att hjälpa företag med fördjupning av kunskap, uppdatering av krav och föreskrifter och annan kompetensutveckling.

Våra utbildningar leds av en oberoende välmeriterad expert eller av en av våra interna experter. I samtliga våra utbildningar lägger vi stor vikt även vid det praktiska där det är möjligt, exempelvis med demonstrationer i vårt laboratorium.

Rivning av asbesthaltigt tak

Asbestsanering - 4 dagar

Vi planerar nu att hålla Asbestsanering - Särskild utbildning under 2020.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:1, 36§, skall den som leder eller ska utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material ha Särskild utbildning.

S
kicka en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se så återkommer vi med mer information när datum är fastställt.

Kontaktperson

Veronica M. Orvheden
Telefon: 031-65 64 95
veronica.orvheden@safecontrol.se

Vill ni hyra konferenslokal för möte/utbildning?
Skicka en förfrågan till oss redan idag!