Asbestsanering

Utbildning: Fyra dagar | Enligt AFS 2006:1, 36 §

Rivning av asbesthaltigt tak

Målgrupp
Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36 §.

Omfattning
Utbildningen omfattar 4 dagar. Efter genomgången godkänd kurs erhåller kursdeltagaren ett kursintyg vari utbildningens nivå, omfattning och innehåll framgår.

Syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Kursmål

- Känna till gällande föreskrifter
- Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
- Insikt om hälsorisker med asbest
- Skyddsåtgärder
- Nödfallsåtgärder
- Kunskap om olika arbetsmetoder
- Kontrollåtgärder
- Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
- Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
- Medicinska kontroller
- Praktiska tillämpningsövningar av asbestrivning/rivningsteknik

De praktiska övningarna baseras på asbestsanering under normalsvåra förutsättningar. Momenten innehåller iakttagande av alla erforderliga skyddsåtgärder inklusive bärande av skyddsutrustning och dekontaminering av personal samt sanering av arbetsområde före rivning av avskärmning och slussar.

Utbildningsledare
Jerry Cederholm, från AddSafe, med mångårig erfarenhet av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Jerry är ackrediterad enligt ID06.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Uppge deltagarens namn och e-postadress.

Information och villkor
Avbokning kan ske senast 1 vecka före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras hela kostnaden. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om inte tillräckligt antal deltagare anmälts samt vid oförutsedda händelser, t ex sjukdom.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 

Bokning

Hösten 2022
Kursen genomförs enligt efterfrågan. Skicka gärna en intresseanmälan till anmalan@safecontrol.se och vi återkommer med kursdatum.

Tid
08.00-17.00

Anmälan
Anmälan sker via e-post till anmalan@safecontrol.se.

Meddela namn och mailadress till samtliga deltagare.

Kursavgift
10.750 kr per person (ex. moms). I avgiften ingår kursintyg, kursmaterial, ID06-registrering.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert!

Plats
I våra lokaler på Tillgängligheten 1, 417 10 Göteborg (Hisingen).

Asbest

Läs mer om asbest under avdelningen Miljöteknik
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Safe Control erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »