Asbest - allmän utbildning

Utbildning: Heldag | Enligt AFS 2006:1, 19 §

Rivning av asbesthaltigt tak

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som ska leda eller utföra bearbetning och behandling av asbesthaltigt material och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Omfattning
Utbildningen omfattar en heldag. Efter genomgången godkänd kurs erhåller kursdeltagaren ett kursintyg vari utbildningens nivå, omfattning och innehåll framgår.

Syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller också praktiska moment.

Kursmål

- Känna till gällande föreskrifter
- Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
- Insikt om hälsorisker med asbest
- Kunskap om olika arbetsmetoder
- Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
- Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
- Nödfallsåtgärder
- Medicinska kontroller

Utbildningsledare
Jonas Mogvall, från AddSafe, med mångårig erfarenhet av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Jonas är ackrediterad enligt ID06.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Uppge deltagarens namn och e-postadress.

Information och villkor
Avbokning kan ske senast 1 vecka före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras hela kostnaden. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om inte tillräckligt antal deltagare anmälts samt vid oförutsedda händelser, t ex sjukdom.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 

Bokning

Datum
4 oktober 2022
Anmälan senast 26 september

Tid
08.00-17.00

Anmälan
Anmälan sker via e-post till anmalan@safecontrol.se.

Meddela namn och mailadress till samtliga deltagare.

Kursavgift
4.500 kr per person (ex. moms). I avgiften ingår kursintyg, kursmaterial, ID06-registrering.

Är ni många?
Kontakta oss för en offert!

Plats
I våra lokaler på Tillgängligheten 1, 417 10 Göteborg (Hisingen).

Asbest

Läs mer om asbest under avdelningen Miljöteknik
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Safe Control erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »