Asbest för konsulter

Utbildning: Heldag

Utbildning: Asbest för arbetsledning

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till konsulter med ansvar för miljöinventering och/eller som ska leda arbete med asbest eller asbesthaltigt material.

Omfattning
Utbildningen omfattar en heldag. Efter genomgången godkänd kurs erhåller kursdeltagaren ett kursintyg vari utbildningens nivå, omfattning och innehåll framgår.

Syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt skyddsåtgärder som erfordras enligt föreskrifter om asbest. Därutöver byggherrens ansvar, inventering och AMP (arbetsmiljöplan), rapportskrivning och provtagningsstrategier.

Kursmål
- Känna till gällande föreskrifter
- Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
- Insikt om hälsorisker med asbest
- Kunskap om olika arbetsmetoder
- Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
- Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
- Nödfallsåtgärder
- Medicinska kontroller
- Rapportskrivning
- Provtagningsstrategier

Utbildningsledare

Jonas Mogvall har en djup kunskap av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Jonas kommer från AddSafe och är ackrediterad enligt ID06.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till anmalan@safecontrol.se.
Uppge deltagarens namn och e-postadress.

Information och villkor
Avbokning kan ske senast 1 vecka före utbildningens start utan kostnad. Därefter debiteras hela kostnaden. Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om inte tillräckligt antal deltagare anmälts samt vid oförutsedda händelser, t ex sjukdom.

Anmäld deltagare kan ersättas av annan deltagare om Safe Control har blivit informerade senast dagen innan kursstart.

Kontaktperson

Catarina Wernlund
Ansvarig Utbildning
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se

 

Bokning

Datum
12 maj 2022
FULLBOKAD

6 oktober 2022
Anmälan senast 26 september

Tid
08.00-17.00

Anmälan
Anmälan sker via e-post till anmalan@safecontrol.se.

Meddela namn och mailadress till samtliga deltagare.

Kursavgift
3.950 kr per person
Exkl. moms

Är ni många?
Kontakta oss för en offert!

Plats
I våra lokaler på Tillgängligheten 1, 417 10 Göteborg (Hisingen).

Asbest

Läs mer om asbest under avdelningen Miljöteknik
Om du har frågor är du välkommen att ringa oss på 031-65 64 70.

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Se våra andra utbildningar »